2 Yıla 1 Kademe verilme yönetmeliği

SORU-CEVAPKategori: Yönetmelik2 Yıla 1 Kademe verilme yönetmeliği
Samet Öğretmen sormuş 1 yıl önce

2015 te zorunlu hizmet bölgesinde ilçe merkezinde bir okula kadrolu olarak atandım. 2017 ve 2019 da birer kademe aldım ancak yine aynı ilçe merkezinde 2019 da görevlendirme olarak bir okula müdür yardımcısı olarak görevlendirildim. Görevlendirme olarak aynı yerde müdür yardımcısı olarak görevlendirildiğim için 2019 dan sonra kademe verilmedi. 2020 de görevlendirmem bitti tekrar okula geldim ancak yinede verilmedi. 64. Madde de böyle bir ibare göremedim. Yardımcı olur musunuz ?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 yıl önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kademe ve kademe ilerlemesi” başlıklı  64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” Hükmüne,
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılırhükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla,  kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere kapsamında bulunan hizmet bölgesindeki illere aday olarak ilk defa atananların bu illerde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayıldığını, müdür yardımcısı olarak atandığınız için zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olmadığınız değerlendirilmekle birlikte,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün uygulanmasının  mümkün olmadığı değerlendirmektedir.