Aylıksız izin

SORU-CEVAPKategori: YönetmelikAylıksız izin
Derya AYDIN sormuş 3 yıl önce

Merhaba. 2. çocuğum 15.08.2020 tarihinde doğdu . 23. 11.2020 tarihinde ise Doğum iznim bitti ve göreve başladım. Uzaktan eğitim olduğu için bakıcı tutmadım ve bu zamana kadar idare ettim. Ama eylülde okullar açıldığında   ücretsiz izne ayrılabilir miyim ?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.hükmü yer almaktadır.
 Diğer taraftan, mezkur Kanununun 108 inci maddesinde; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” ifadesi yer almaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi gereği mezkur Kanunun  108 inci maddesi gereği yirmidört aya kadar aylıksız izin verilebileceği, iznin 15.08.2020 doğum tarihinden itibaren yirmi dört ay olarak kullanılabileceği, ayrıca aylıksız  izniniz parça parça kullanması da bir sakınca olmadığı  değerlendirilmektedir.