EK DERS

SORU-CEVAPEK DERS
zagaroglu sormuş 3 yıl önce

Saat 17.50 de başlayıp 18.20 de biten bir ders için gece ücretinden mi ödenir

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesin (g) fıkrasında;  “Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,” hükmüne,
 657 sayılı Kanunun “Ders Ve Konferans Ücretleri” başlıklı   176 ncı maddesinde ; “Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” Hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla,   saat 18:00 dan sonraki dersler yüz yüze eğitim yapılması şartıyla  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun  176. Maddesinde gereğince ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.
Bu itibarla,  eğitim öğretim faaliyetlerinin  23 Kasım 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla yapılması öngörüldüğü,  rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ kapsamında yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.