ek-ders

zbnkrkr sormuş 2 yıl önce

Merhaba ben halk eğitim merkezinde el sanatları öğretmeni olarak çalışıyorum 2. Evre meme kanseri tedavisi gördüm ve şuanda kontrollarim devam ediyor % 63 engelli raporum var bu raporu beyan ederek sadece maaş karşılığı çalışabilir miyim

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 yıl önce

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde, “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle
farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükmü, “Günlük çalışma
saatlerinin tespiti” başlıklı 100 üncü maddesinin “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir…” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla; 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde engelli memurlar için; engel durumu, hizmet gerekleri, gereğince  Halk eğitim merkezi yöneticisi tarafından, % 63 engelli raporunuz  dikkate alarak,  imkanlar doğrultusunda ders saatinizi ayarlayabileceği değerlendirilmektedir.