ek-ders

Mehmet.3636 sormuş 2 yıl önce

Başka Okulda Kadrolu Müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken kadrosu dolu olan ama kendisi herhangi bir okulda görevlendirilmeyen,izinde olmayan,açığa alınmış  olan bir okul müdürünün yerine görevlendirilen okul müdürü kadrosunun bulunduğu okulun ek dersini mi alır yoksa görev yaptığı yerin ek dersini mi alır.müdürlük şartlarını taşıyor.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 yıl önce

Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan  6. Dönem toplu sözleşmesinin “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla,  pansiyonlu okulda kadrolu müdür  baş yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği, bu kapsamda kadrosu olduğu okulda müdür yardımcısı ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir