HAMİLELİKTE İDARİ İZİN

SORU-CEVAPKategori: EkdersHAMİLELİKTE İDARİ İZİN
Atilla sormuş 3 yıl önce

Merhaba. Eşim şu an hamile olduğu için idari iznini 24. haftadan itibaren mi kullanmak zorunda yoksa 24 ile 32. hafta arasındaki herhangi istediği bir tarihte olabilir mi ve idari izin boyunca ek ders ücreti ödenir mi? ( eşim psikolojik danışman)

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde  ; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, 32 haftadan sonra ise mazeret izni kapsamında olduğu için  ek ders ücretinden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.