hizmet içi eğitim ek dersi

SORU-CEVAPKategori: Ekdershizmet içi eğitim ek dersi
fatih6403 sormuş 3 yıl önce

Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken,  16. Maddenin 2. Bendi ile milli eğitim müdürlüğü İlkyardım eğitim merkezinde öğretmen olarak görevlendirilen kaç saat ek ders alır. Yapacağı hizmetiçi eğitim kapsamında ilkyardım eğitimlerinden de hizmetiçi eğitim ek dersi alabilir mi? Teşekkür ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARIN  16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, geçici olarak görevlendirme süresince  Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada sadece 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması  gerektiği değerlendirilmektedir.