idari izin ek ders ödemesi

SORU-CEVAPKategori: Ekdersidari izin ek ders ödemesi
ibrahim2978 sormuş 3 yıl önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;                – Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,                – Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,                – Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,         idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir”  hükmü bulunmaktadır.Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği değerlendirilmektedir.  Öğretmenlerin bu kapsamda idari izinli sayılmaları nedeniyle ek ders ücretlerini alamadıkları, ancak  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  hususunu belirttiniz. Her ikisi de öğretmen olupta biri kronik ra rahatsızlığı nedeniyle ek ders ücretini alamazken , hamile olan öğretmenlerin  32. haftaya kadar ek ders ücretini almaları gerektiğini belirttiniz. Bu yönünde bir resmi yazı, genelge veya yönerge var mı?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
….
– Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği, kronik rahatsızlığı olan öğretmenin tebliğ edilmiş bir  ders programı olmadığından dolayı ek ders ücretinin ödenemeyeceği  değerlendirilmektedir.