idari izin ve yaz tatili

SORU-CEVAPidari izin ve yaz tatili
reyhan sormuş 3 yıl önce

iyi günler.hamileliğimin 25. haftasındayım. 32.hafta öncesi seminer dönemine denk geldiği içn idari iznimi aldım. ancak şöyle bir durum var gebeliğimin devamını şehir dışında geçireceğim. idari iznim 1 eylülde bitiyor.32.hafta başlıyor. bu haftadan Sonra yine doğum öncesi izin belgesi almam gerekir mi. gerekirse bunu il dışından alabilir miyim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün  “İdari İzin” konulu 02.06.2020 tarihli yazında; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”  denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde ; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir” hükmü bulunmaktadır.
 657 sayılı Devlet memurları Kanunun ek 20 maddesi; “Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilirler.” Hükmü, 6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu itibarla, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması,  görev mahallinde ikamet etme mecburiyeti bulunmadığı,  6 EYLÜL tarihinde okullar açıldığı, bu kapsamda 6 EYLÜL tarihinden önce il dışından  mazeret izni  alabileceğiniz değerlendirilmektedir.