Norm Fazlası Öğretmen

SORU-CEVAPKategori: DiğerNorm Fazlası Öğretmen
Metehan sormuş 4 yıl önce

Okulumuzda bir sınıf öğretmenimiz norm kadro fazlası.Normu düştüğünden dolayı öğretmenimiz okulda olmasına rağmen atamayı beklemeden sınıfını birleştirmemiz gerekir mi?
Bu öğretmenimizin ataması olmadığı taktirde sınıfını birleştirmeden devem edebilir mi?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 yıl önce

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Sınıf öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 16’nci maddesinde;
“(1) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10’dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.
(2) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı; a) 10-21’e kadar 1, b) 21 ve daha fazlası için 2, sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. (3) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan iki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı; a) 10-21’e kadar 1, b) 21-41’e kadar 2, c) 41 ve daha fazlası için 3, sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir”
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 07.09.2011 tarihli ve 10150 sayılı yazılarındaki; “… Diğer taraftan Bakanlığımız Stratejik Planında ve 61 Hükümet Programında da yer aldığı gibi sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesini sağlayacak şekilde derslik yapımı planlanmaktadır. İlçelerimizdeki nüfus yoğunluğunun farklı olması nedeniyle bazı okullarımıza öğrenci kayıtlarında düşüşler yaşanmakladır. Kayıt bölgesindeki öğrenci sayısı ve fiziki kapasitesi uygun okullarda tekli öğretim yapılması ve sınıf mevcutlarının 30 olması esastır.” Denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Nakil” başlıklı 12. maddesi 10. fıkrasındaki; (10) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır.” hükümlerine göre sınıf mevcutların üst sınırın 30 olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde; Sınıflarda öğrenci ve sınıf sayısı ile ileride açılacak sınıflarda dikkate alınarak  İlköğretim kurumlarında 10’dan az 30’dan fazla olmamak şartıyla sınıf oluşturulması gerekmekte olduğunu değerlendirilmektedir.