Öğretmen iken müdür yardımcılığına geçici Görevlendirme ek ders ücreti

SORU-CEVAPKategori: EkdersÖğretmen iken müdür yardımcılığına geçici Görevlendirme ek ders ücreti
Zeki sormuş 2 yıl önce

Yatılı bir proje okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken valilik Oluru ile müdür yardımcısı olarak görevlendirildim. Öğretmenlikte 16.yılımı çalışıyorum ama kadrolu olarak müdür yardımcılığı görevi hiç yapmadım. Okulumuz pansiyonlu olduğu için müdür yardımcıları 22 saat ekders ücreti alıyor. Ben geçici olarak bu görevi yürütürken kaç saat ek ders almalıyım.
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı olursam 28 saat alırmıyım.
Teşekkürler.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 yıl önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin KARARIN  16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak görevlendirmesi  yapılması kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılması  gerektiği değerlendirilmektedir.