ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ EK DERSİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ EK DERSİ
Nilüfer DEMİR sormuş 3 yıl önce

Müdürlüğümüze bağlı Ortaokulda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeninin (Kadrosu ve mezuniyeti de özel eğitim öğretmeni) haftada kaç saat ekders ücreti alabileceği, Özel eğitim öğretmenlerinin egzersiz açıp açamayacağı ve buna bağlı ekders ücreti alıp alamayacağı, Ayrıca Kadrosu Özel Eğitim Öğretmeni olan öğretmenlerimizin ilkokulda,  orta okulda ve lisede derse girenler arasında haftalık ekders ücret saatlerinin hepsinde aynı mı yoksa ilkokulda başka orta okulda başka liselerde başka mı olacağı hakkında tereddüte düşülmüştür.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 tarihli ve 10096465-869-E.1483005 sayılı yazısında; “Atamaya esas olan “Özel Eğitini” alanına kaynaklık eden Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisana programlarının program içerikleri ve söz konusu öğretmenlerin hizmet sunma biçimleri incelendiğinde bu öğretmenlerin eğitim öğretim hizmetlerini sınıf öğretmenliği esasına dayalı olarak sürdürdüklerinden, özel eğitim öğretmenlerinin sınıf öğretmenliği kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5.maddesinde; “(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, ders okutmakla yükümlüdürler.” Hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla; özel eğitim alan öğretmenlerinin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilmeleri,  bu kapsamda haftada 18 saat aylık karşılığı ders görevi, 12 saat zorunlu ek ders görevi, 3 saat hazırlık ve planlama görevi olmak üzere  haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir.