Raporlu günlerde öğrenci ücretinden kesinti olur mu?

SORU-CEVAPKategori: MevzuatRaporlu günlerde öğrenci ücretinden kesinti olur mu?
f_dogan76 sormuş 1 yıl önce

İşletmelerde mesleki eğitime gittiği günlerde veya okulda eğitim aldığı günlerde rapor alan 12 inci sınıf öğrencilerinin ücretlerinden işletme ücret kesintisi yapabilir mi?

2 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 yıl önce

Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanmış olan 10/02/2017 tarihli Usul ve Esaslar’ın (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar) 5/1. maddesinde; işletmelerin / işyerlerinin, öğrencinin bağlı olduğu okul idaresi tarafından öğrenci adına işletmeye / işyerine ödenen Devlet katkısı ile işletme / işyeri payına düşen tutarı her ayın 10 uncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına yatırmakla sorumlu oldukları belirtilmiştir. Yani işletmeler / işyerleri işyerlerinde çalışan çırak, stajyer gibi öğrencilerin ücretlerini her ayın 10 uncu gününe kadar ödemek zorundadır. Öte yandan, devamsızlığı olan, raporlu olan öğrencilerin devamsızlık ve raporlu günlerine ait ücretleri ise ödenmeyeceği değerlendirilmektedir.

f_dogan76 cevapladı 1 yıl önce

Atıfta bulunduğunuz usul ve esaslar,  işletmelere ödenecek devlet katkısından hangi hâllerde kesinti yapılacağından bahsediyor. Oysa benim sorum, işletme öğrenciye ücret öderken öğrencinin aldığı rapora istinaden öğrenciye vereceği ücretten kesinti yapıp yapmayacağına dairdi. Bunu cevaplamanizı istirham ediyorum.