Resen atama mahkeme sureci

SORU-CEVAPKategori: MevzuatResen atama mahkeme sureci
deepsea sormuş 3 yıl önce

Merhaba resen atamaya karşı yürütmeyi durdurmak üzere iptal davası açtığımda okulumda kalabilir miyim mahkeme sonucunu beklerken yoksa ilişik kesmek zorunda miyim dava sonuclanana kadar

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinin 7. fıkrasında,Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri re’sen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4., 5. veya 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanır” denildiğinden;
Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 4., 5., 6. hizmet alanında görev yapan norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin re’sen atamaya kalmaları halinde, yukarıdaki madde hükmü gereğince mağduriyet yaşamamaları açısından kapsam dışı okullara (1., 2., 3. hizmet alanı olan okullara) re’sen atamaları yapılmayacaktır.
Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 4., 5., 6. hizmet alanlarında görev yapan norm kadro fazlası durumundaki öğretmenler, istemeleri halinde 1., 2., 3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Ancak yukarıdaki madde hükmü gereğince ilk yer değiştirme döneminde erteleme evrakı sunamamaları durumunda zorunlu hizmetlerini tamamlamak için atama isteğinde bulunmak durumunda kalacaklardır.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 5’ncı fıkrasında; “Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.” denilmektedir.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” üçüncü fıkrasının son cümlesinde, “Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.” hükmüne göre, öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçede yer alan okullara yapılacak atamalarda, kadrosu o ilçede bulunup istekte bulunan veya re’sen atamaya kalacak olan öğretmene öncelik verilecektir.
 Bu itibarla, norm fazlası olan  öğretmenlerin görevlendirildikleri kuruma atanması halinde tebliğ edildiği tarihten itibaren ilişik kesme işlemlerinin yapılması gerektiği, tebliğ tarihinden itibaren dava açabileceğiniz değerlendirilmektedir.