ŞEFLİK GÖREVİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersŞEFLİK GÖREVİ
f_dogan76 sormuş 3 yıl önce

Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde fiili derslerin dengeli dağıtılmasından sonra koordinatörluk görevi verileceği yazıyor. Fakat şeflik saatinin nasıl olacağı belli değil. Sorum: bölüm şefi ile ogretmenler eşit sayıda ek ders mi almalı yoksa Bölüm şefinin aldığı 10 saat ek ders ayrı mı düşünülmeli?

2 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında; “Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, öğretmen ve bölüm şeflerinin ek dersleri eşit olarak olması gerektiği,  atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat  aylık karşılığı,  atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate ek ders görevi verilebileceği,  bu kapsamda bölüm şefliği  ek ders ise  ikinci 24 saatin içinde olması gerektiği değerlendirilmektedir.

f_dogan76 cevapladı 3 yıl önce

Atıfta bulunduğunuz ek ders kararı hükümlerinden şeflerle öğretmenlerin eşit sayıda ek ders alması gerektiği neticesine nasıl vardınız anlamadım.