SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (YÜKSEK LİSANS)

SORU-CEVAPKategori: EkdersSÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (YÜKSEK LİSANS)
Hasan sormuş 4 yıl önce

Sözleşmeli öğretmenlerden yüksek  lisans yapmış olanlara,  ek ders ücretlerinin %5  fazlasıyla mi ödenip ödenmemesi konusunda bilgi verebilir misiniz?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 yıl önce

Kamu Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve Bilindiği gibi 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet  Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün 8’nci maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretlerisırasıyla %5 ve % 15 artırımlı ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet sözleşmesinin 4’üncü maddesinde; ”…Sözleşmeli öğretmene, fiilen yerine getirdiği ders görevi karşılığında 01/12/2006 tarihli ve2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve ilgili yıl toplusözleşme hükümleri dikkate alınarak emsali kadrolu alan öğretmeni için öngörüldüğü şekilde ek ders ücreti ödenir...” denilmektedir.

Ayrıca  Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve ilgili yıl toplu sözleşme hükümleri dikkate alınarak emsali kadrolu alan öğretmeni için öngörüldüğü şekilde ayrıca ek ders ücreti ödenir…” denilmektedir.
Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara, fiilen okutukları dersler için öngörülen ek ders ücretlerinin %5 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.