TEKNİK ÖĞRETMEN (EK TAZMİNAT)

SORU-CEVAPKategori: MevzuatTEKNİK ÖĞRETMEN (EK TAZMİNAT)
ayke.genc sormuş 3 yıl önce

Sayın Yetkili,
Gönderdiğim sorular herhalde ulaşmıyor size. Teknik Öğretmen ek tazminatı okul türüne göre mi veriliyor yoksa her meslek öğretmeni görev yaptığı okul ne olursa olsun ek tazminatı alabiliyor mu?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ödenmesi gereken zam ve tazminatlara ilişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli III sayılı cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı’’ bölümünün (II) nci fıkrasında; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez” hükmü yer almaktadır.
05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı Ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara, atandıkları branşa ve gördükleri yükseköğrenim sürelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatının ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 Bu itibarla; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödeneceği, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenme imkanının olmadığı değerlendirilmektedir.