ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KURSUNDA EK DERS ÜCRETİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersÜCRETLİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KURSUNDA EK DERS ÜCRETİ
Fatma sormuş 4 yıl önce

Ücretli Öğretmen Destekleme kurslarında  görev aldığında ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?

 

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 yıl önce

Sayın Fatma hanım,
“Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 08.08.2018 tarihli ve 14413307 sayılı yazısında; “… Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız aleyhine açılan idari dava hakkında; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 04.07.2018 tarihli ve Esas No: 2017/2210, Karar No: 2018/1972 sayılı kararı ile istinafın kabulü ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.  Bu itibarla bir örneği ekte gönderilen söz konusu yargı kararının, Bakanlığımıza tebliğ edildiği 26.07.2018 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir.” denilmektedir. Bu kapsamda 26.07.2018 tarihinden itibaren ı  ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmesi gerektiğini değerlendirilmektedir.