UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KATILIMI OLMAYAN DERS ÜCRETİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KATILIMI OLMAYAN DERS ÜCRETİ
Mehmet Tekin sormuş 3 yıl önce

EBA veya Zoom üzerinden yapılan uzaktan eğitimde  derslerinde, Ebadan alınan raporda derse katılan öğrenci sayısı 0(sıfır) ise ek ders ücreti ödenirmi.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;
(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

  1. a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” ile
“Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’nci maddesinde;  “ …(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. ..” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla,   ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI gerektiği değerlendirilmektedir.