Uzman öğretmenlik görev süresi

SORU-CEVAPKategori: YönetmelikUzman öğretmenlik görev süresi
Emel çalışkan sormuş 2 yıl önce

11.09.2012 yılında görevw bakladım 2017 yılında 50 günlük aylıksız doğum izni aldım. 10 yıllık hizmetim 3 ekim itibari ile dolacak mı? Aylısız izin bu süreci etkileyecek mi? Uzman öğretmenliğe başvurabilecek miyim?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 yıl önce

Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin “Öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte geçmiş sayılan süreler” başlıklı 14.maddesinin ç bendinde; “657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı…., dâhil edilir” hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Kanunun “Aylıksız izin” başlıklı 108’ıncı maddesinin b bendide; ”Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” Denilmektedir.
Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 108’ıncı maddesi kapsamında alınan aylıksız izin süreleri, öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte sürelere sayılmayacağı değerlendirilmektedir