Uzman Öğretmenlik Sınav Başvuru Şartları

SORU-CEVAPKategori: YönetmelikUzman Öğretmenlik Sınav Başvuru Şartları
Hasan Hüseyin sormuş 2 yıl önce

Uzman öğretmenlik için 10 yıl şart aranmaktadır.
Ben bunun 7 yılını kadrolu öğretmen olarak 3,5 yılını da dershanelerde ve ücretli öğretmen olarak çalıştım.
Acaba sınava girebilmek için hem özel sektörde hem de kadrolu öğretmen olarak yaptığım görevlerin toplamı geçerli olur mu?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 yıl önce

Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin “Kapsam dışındaki kurumlarda görev yapanlar” başlıklı 16. Maddesindesin birinci fıkrasında; “(1) Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden;

  1. 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen/başöğretmen

unvanı için yapılacak yazılı sınava,

  1. 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanlar Bakanlıkça uzman

öğretmen/başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına, başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin şartları taşıyanların listesi, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe, Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca Bakanlığa gönderilir.

  • Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden Bakanlıkça uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için düzenlenen sınavı kazananlar ile 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı almak üzere görev yaptıkları kurumlara başvuruda bulunabilir. Kurumlarınca başvurusu uygun bulunanların listesi, uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası düzenlenmek üzere Bakanlığa gönderilir.
  • Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacaklardan; özel öğretim kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar Bakanlıkça, Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar ise kadrolarının bulunduğu kurumlarca belirlenir. “ hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, özel öğretim kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar kapsamında özel sektörde hem de kadrolu öğretmen olarak yaptığı görevlerin toplamı geçerli olacağı değerlendirilmektedir.