ZORUNLU HİZMET 2 YILA 1 KADEME VERİLMESİ

SORU-CEVAPKategori: MevzuatZORUNLU HİZMET 2 YILA 1 KADEME VERİLMESİ
Murat55 sormuş 3 yıl önce

İyi günler
*2013 yılında kalkınmada öncelikli bölgeler kapsamında 1 . hizmet bölgesine ilk atama yoluyla zorunlu hizmetimi tamamlamak üzere atandım.
*10.09.2019 tarihinde zorunlu hizmetimi aynı okulda tamamladım. *Bu süre boyunca 2016 yılından başlamak üzere 657 sk madde 64 ten 2 yıla 1 kademe alarak yararlandım.
*2019 yılının eylül ayında da yine aynı okula müdür yardımcısı olarak atandım fakat bu sene almam gereken 2 yıla 1 kademe hakkından yararlanamadım .
8 sene kalkınmada öncelikli bir okulda okul değişikliği olmadan çalıştığım halde aynı okulda müdür yardımcısı olduktan sonra bu haktan faydalanamamamın nedeni ne olabilir?
Tekrar iyi günler dilerim.İyi çalışmalar…

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 yıl önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kademe ve kademe ilerlemesi” başlıklı  64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında;72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmüne,
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında;Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla,  kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere kapsamında bulunan hizmet bölgesindeki illere aday olarak ilk defa atananların bu illerde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayıldığını, müdür yardımcısı olarak atandığınız için zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olmadığınız değerlendirilmekle birlikte,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün uygulanmasının  mümkün olmadığı değerlendirmektedir.