SORU-CEVAPKategori: Mevzuat1702 sayılı kanun
yavuzf sormuş 8 ay önce

yürürlükten kaldırılan 1702 sayılı kanuna göre meslekten çıkarma cezalarını vermeye yetkili makam ya da kurul kimdir? bununla ilgili yönetmelik hangisidir? arz ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 8 ay önce

14 Mart 2014 Cuma ve 28941 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27. maddesinin 1. ve 2. fıkrasındaki hükümler ile 1702 sayılı Kanun tamamen yürürlükten kaldırılmış, 4357 sayılı Kanunun da disiplin hükümleri içeren tüm ceza maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“MADDE 27-(1) 10/6/1930 tarihli ve 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.”
1702 sayılı Kanun hem de disiplin hükümleri içeren tüm ceza maddeleri yürürlükten kaldırılan 4357 sayılı kanunda; öğretmenlerden suç işleyenlere yapılan soruşturma neticesinde verilecek disiplin hükümleri içeren ceza maddeleri bulunmaktadır.
Bu itibarla yöneticilere/öğretmenlere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda yer alan disiplin hükümlerine göre disiplin cezası verildiğinden dolayı,  “devlet memurluğundan çıkarma cezası”  amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

yavuzf replied 8 ay ago

teşekkür ederim. saygılarımla