SORU-CEVAPKategori: Yönetmelik2 YILDA BİR KADEME
Akif hoca sormuş 4 ay önce

Merhabalar. 02.09.2010 tarihinde atanıp 2014 yılında zorunlu hizmetimi tamamladım. 2015 yılında zorunlu hizmet bölgesi olan bir yere isteğe bağlı yer değişikliği ile geldim. Kalkınmada öncelikli bölge ve zorunlu hizmet bolgedi olduğu halde 2 yila 1 kademe verilmeyeceği söylendi. Aynı durumda olan bazı illerde verildiğini biliyorum. Yönetmelik nasıl. Teşekkürler

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kademe ve kademe ilerlemesi” başlıklı  64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmüne,
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, 2015 yılında zorunlu hizmet bölgesi olan bir yere isteğe bağlı olarak yer değişikliği yapıldığı, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere kapsamında bulunan hizmet bölgesindeki illere aday olarak ilk defa atananların bu illerde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayıldığını dikkate alındığında,    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün uygulanmasının  mümkün olmadığı değerlendirmektedir.