Milli Eğitim Mevzuatı ANA SINIFLARINDA İKİLİ ÖĞRETİMDE GÖREVLİ YÖNETİCİLERİN EK DERS ÜCRETLERİ

ANA SINIFLARINDA İKİLİ ÖĞRETİMDE GÖREVLİ YÖNETİCİLERİN EK DERS ÜCRETLERİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersANA SINIFLARINDA İKİLİ ÖĞRETİMDE GÖREVLİ YÖNETİCİLERİN EK DERS ÜCRETLERİ
Ali ak sormuş 3 sene önce

Sayın hocam okulumuzda anasınıfı var ve sabahçı öğlenci olarak devam ediyor  idareci olarak +2 ek dersi 15 tatilde  ara tatillerde ve genel idari izinlerde alabilirmiyiz  tesekkur ediyorum 
Ek ders karar a göre ders yılı içinde olduğundan alınır diyor ama sizin düşünceniz nedir ? Teşekkür  ediyorum

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Ali bey;
25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 7’nci maddesinde; “2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarle, ana sınıflarında ikili öğretim yapıldığı belirtilen söz konusu okulda görevli yöneticilerden ikili öğretime bağlı olarak okulda bulunmak durumunda olanların ek ders ücretlerinin, ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.