Milli Eğitim Mevzuatı AYAKTA TEDAVİ

AYAKTA TEDAVİ

SORU-CEVAPAYAKTA TEDAVİ
Yönetici Admin sormuş 5 sene önce

sağlık kurumuna ayakta tedavi gören Devlet memurunun tedavisi bittikten sonra görevine başlayıp başlayamaması hakkında bilgi verebilir misiniz?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 sene önce

Devlet Personel Başkanlığının 25.04.2013 tarihli görüş yazısında "- Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde MEMURUN İZİNLİ SAYILMASI gerektiği; ancak bu iznin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlı olduğu,
-Devlet memuruna verilen bu iznin suistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği,
-Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde Devlet memurunun söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlaması gerektiği,
-Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlamayan Devlet memuru hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılabileceği,"
mütalaa edilmektedir.