SORU-CEVAPKategori: YönetmelikAylıksız doğum izninde hizmet puanı
Seri08 sormuş 5 ay önce

Doğum sonrası aylıksız izinde hizmet puanı alınır mı?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 5 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasında;”108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”  Hükmü ile  GEÇİCİ MADDE 42. maddesinde; “36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, aylıksız izinli süreleri derece ve kademe ilerlemelerinde sayılmayanları gerektiği değerlendirilmektedir.