Milli Eğitim Mevzuatı AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ KIDEM SÜRESİ

AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ KIDEM SÜRESİ

SORU-CEVAPKategori: MevzuatAYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ KIDEM SÜRESİ
Burhan sormuş 2 sene önce

Eşim İki yıl ücretsiz izin kullandı dönüşünde maaş bordrosuna baktığımızda kıdem süremin iki yıl boyunca hiç ilerlemediğini farkettik. Bunu düzeltmeleri gerekir mi. Kıdem aylığından başka neye etkisi vardır bu sürenin, örneğin emeklilikde sıkıntı olur mu?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aylıksız izin” başlıklı 108 nci maddesinin b fıkrasında; “ Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” Hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) fıkrasının 8 inci bendinde ise; “108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almakta olup; mezkur bent gerekçesinde ise, “Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir.” denilmektedir.
Bu itibarla, devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesinde dikkate alınması gerektiği, söz konusu intibak işleminin aylıksız izin süresinin bitimini müteakiben memurun göreve başlamasından sonra yapılması gerektiği;
Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin “hizmet” olarak değerlendirilmemesi sebebiyle söz konusu sürenin 154 seri nolu Tebliğde yer alan “kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri” kapsamında bulunmadığı, dolayısıyla doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınamayacağı,
Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi geçen 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacağı,
Kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin esas alınması ve doğum sebebiyle aylıksız izinde geçen sürelerin de kazanılmış hak aylığında değerlendirilen bir süre olması sebebiyle bahsi geçen sürelerin kıdem aylığın tespitinde dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.