Milli Eğitim Mevzuatı Belirli günler ve haftalar nasıl taksim edilir?

Belirli günler ve haftalar nasıl taksim edilir?

SORU-CEVAPKategori: MevzuatBelirli günler ve haftalar nasıl taksim edilir?
Bir öğretmen sormuş 2 sene önce

Belirli günler ve haftalar ile kompozisyon ve şiir yarışmalarında sadece edebiyat öğretmenleri mı görev alır? Okulun tek edebiyat öğretmeniyim ve neredeyse her görevi bana veriyorlar. Her sorduğumda 100 tane yarışma başvurusu var ve biz aslında size hepsini vermiyoruz diyor idare. Bu durumun mevzuatta karşılığı nedir?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin “Belirli gün ve haftalar” başlıklı 18 ncı maddesinde;  “(1) Belirli gün ve haftaların anma ya da kutlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Eğitim kurumunun türü ve özelliğine göre anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftalar, EK-8’de yer alan belirli gün ve haftalar arasından sene başı öğretmenler kurulunda belirlenir. Bu belirlemede, belirli gün ve haftaların eğitim kurumunun türü ve özelliği, eğitim kurumunda uygulanan öğretim programları, okutulan derslerle olan doğrudan veya dolaylı bağlantısı ile zümrelerin talepleri dikkate alınır. b) Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların; sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirilmesine yönelik planlanması ile öğrenci kulüplerine dağılımı sosyal etkinlikler kurulunca yapılır. Ayrıca anma ve kutlama etkinlikleri, sorumlu kulüp öğrencileri tarafından yapılabileceği gibi sorumlu kulübün rehberliğinde aynı veya farklı sınıf veya kulüplere üye öğrencilerce de gerçekleştirilebilir. (2) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri; a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. b) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. c) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. ç) 30 Ağustos Zafer Bayramı. d) Mahalli Kurtuluş Günleri. (3) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Ulusal ve resmî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinin kutlanmasında 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine uyulur. (4) (Ek:RG-1/9/2018-30522) Eğitim kurumları, ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere katılırlar. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler bu kapsamda kendilerine verilen görevleri yaparlar.Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, Sosyal etkinlikler kurulu, sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını, hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlanmayı yapacağı, öğretmenlerin hangi belirli gün ve haftalar arasında görev alacağı sene başı öğretmenler kurulunda belirleneceği değerlendirilmektedir.