SORU-CEVAPKategori: GörevlendirmeBelletici ögretmenlik
Belletmen sormuş 3 hafta önce

Belletici  öğretmen olarak farklı iki okulda nöbet tutabilir miyim?
Tutabilirsem okulun bana üç ay verdikten sonra 4. Ay nöbet görevi vermeme hakkı varmıdır?
Hakkı yoksa bunu neye dayanarak hakkımı aramalıyım?
Şimdiden teşekkürler….

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Belletici öğretmen görevlendirilmesi” başlıklık 92 ıncı maddesinde; “ (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin yürütülmesi için ilgili mevzuatı doğrultusunda belletici öğretmen görevlendirilir. (2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır. (3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İstemeleri hâlinde, asker öğretmen ve rehber öğretmenler belletici öğretmen olarak görev alabilirler.” Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, belletici görevlendirilmesi, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla iki farklı okulda görevlendirme yapılabileceği değerlendirilmektedir.