Milli Eğitim Mevzuatı BELLETİCİLİK GÖREVİ

BELLETİCİLİK GÖREVİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersBELLETİCİLİK GÖREVİ
Nilüfer DEMİR sormuş 3 sene önce

Bir okulda belletici öğretmen olarak görevlendirilen  ve aynı gün kadrosunun bulunduğu okulda da derse giren bir öğretmene belletici olarak görevlendirildiği pansiyonda kaç saat nöbet tutabileceği, iki gün ardarda belletici öğretmen olarak nöbet tutup tutmayacağı ve alabileceği ekders saati konusunda bilgi almak istiyorum

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Nilüfer hanım,

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti (DEĞİŞİK İBARE RGT: 18.04.2019 RG NO: 30749) 56 saati geçemez.” hükmüne yer verilmiştir.
                Diğer taraftan, 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 12’nci maddesinde; “2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi, “3 saat” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.” hükmü, 21’inci maddesinde ise; “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, toplu Sözleşme hükmüyle, 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak ödenen 2 saat ek ders ücreti 3 saate çıkarılmış; bir ayda azami olarak ödenecek 56 saat ek ders ücreti yararlandırılmaları, ayrıca, aynı gün hem nöbet görevi hem de belleticilik görevi verilen öğretmenlerin, ilgili mevzuatına uygun olarak verilmiş olması ve söz konusu görevleri fiilen yerine getirmiş olmaları şartıyla her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden de yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.