Milli Eğitim Mevzuatı DOĞUMDAN SONRA BELLETİCİLİK GÖREVİ

DOĞUMDAN SONRA BELLETİCİLİK GÖREVİ

SORU-CEVAPKategori: MevzuatDOĞUMDAN SONRA BELLETİCİLİK GÖREVİ
kadirivez sormuş 3 sene önce

Öğretmene doğumdan sonra kaç yıl belleticilik görevi verilemez?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91’ıncı maddesinin 2’ncı fıkrasının  ç bendinde; “Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez” ile
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44’uncu maddesinin 7’inci fıkrasında; “Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez.” Hükümleri yer almaktadır.  Bu kapsamda doğumdan itibaren bir yıl süre ile belletici nöbet görevi verilmeyeceğini değerlendirmektedir.