Belleticilik

SORU-CEVAPKategori: YönetmelikBelleticilik
Fatmakaragz010 sormuş 1 sene önce

24 saat belleticilik görevi olduğu günler, okul nöbeti alabilir mi?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.
              (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.” denilmektedir.
              Görüleceği gibi, Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması yeterli olmaktadır.
              Bu itibarla, aynı gün hem nöbet görevi hem de belleticilik görevi verilen öğretmenlerin, ilgili mevzuatına uygun olarak verilmiş olması ve söz konusu görevleri fiilen yerine getirmiş olmaları şartıyla her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden de yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.