Milli Eğitim Mevzuatı BRANŞ ÖĞRETMENİ GÜNLÜK AZAMİ DERS SINIRI

BRANŞ ÖĞRETMENİ GÜNLÜK AZAMİ DERS SINIRI

SORU-CEVAPKategori: MevzuatBRANŞ ÖĞRETMENİ GÜNLÜK AZAMİ DERS SINIRI
Fusun sormuş 2 sene önce

Mrb. Bir brans ogretmeni gunluk maksimum kac saat ders verebilir? Mesela gunluk 10 saat ders verebilir mi?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “haftalık ders programı” başlıklı 12’ncı maddesinde; “(1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur. (2) Haftalık ders programı düzenlenirken: a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli öğretmenler, engelli çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fizikî şartlar ve pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur. b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir. c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır. ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik der” hükümleri yer almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin kararın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki“(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. … hükmü  ile “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; (1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.” denilmektedir.
Bu itibarla, Haftalık ders programı, ÖĞRETMENLER KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ ve okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulması gerekliği, dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılması gerektiğini değerlendirilmektedir.