Milli Eğitim Mevzuatı Covid 19 nedeniyle alınan raporlar

Covid 19 nedeniyle alınan raporlar

SORU-CEVAPKategori: MevzuatCovid 19 nedeniyle alınan raporlar
ersan sormuş 1 sene önce

Covid 19 nedeniyle alınan raporlar mebbise işlenir mi ve 7 günü aşanlardan maaş kesintisi yapılır mı?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152’nci maddesinin “III-Ortak Hükümler” bölümünün üçüncü fıkrasında; “Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

  1. a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
  2. b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
  3. c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.” denilmektedir.
Bu itibarla, devlet memuru olarak görev yapanların; uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda kullananları hastalık izinleri, yatarak tedavi gördükleri sürelerdeki hastalık izinleri ile sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri dışındaki diğer hastalık izinlerinin, bir takvim yılı içerisinde toplam 7 günü aşması hâlinde aşan günlerdeki zam ve tazminatlarının %25 eksik ödenmesi  gerektiği değerlendirilmektedir.