Milli Eğitim Mevzuatı COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN VE RAPOR ALMAYAN KİŞİ EKDERSİ

COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN VE RAPOR ALMAYAN KİŞİ EKDERSİ

SORU-CEVAPCOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN VE RAPOR ALMAYAN KİŞİ EKDERSİ
zagaroglu sormuş 2 sene önce

Değerli yöneticimiz bir öğretmenin testi pozitif çıktığı halde doktor tarafından rapor verilmemiştir..Öğretmen derse devam etmek istediği takdirde o kişiye ekders verilebilir mi? 23 Kasım’da yayınlanan yazıda sadece şüpheli ve karantinada olan kişiye ekders verileceği belirtiliyordu..Ancak pozitif çıkan kişi ile ilgili hiçbir ibare ve yazı yoktur.Bu konuda bize bilgi verirseniz çok sevinirim..

2 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

9.05.2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesinde; “Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan kimlerin idari izinli sayılacaklar” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı halle r bakımından ise bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.
Bu çerçevede, yöneticilerin, karantinada bulundukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

zagaroglu cevapladı 2 sene önce

Öğretmenlerle ilgili sormuştum