Milli Eğitim Mevzuatı COVID pozitif öğretmen ek ders

COVID pozitif öğretmen ek ders

SORU-CEVAPKategori: EkdersCOVID pozitif öğretmen ek ders
Meltem sormuş 2 sene önce

Sayin hocam
Covid teatim pozitif ve ilk 2 gun canlı derslerime devam ettim. Fakat artik devam edecek durumda degilim. Okul yonetimim rapor olmasi gerek diyor. Aile hekimim pozitif belgeniz yeterli diyor. Ben derslere girmek zorunda miyim? Ayrıca  girdigim derslerden ekders alacak miyim?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir… ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, kararın yukarıda belirtilen 16’ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izinli  olduğu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı halle r bakımından ise bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.
Bu çerçevede, öğretmenlerin karantinada bulundukları sürelerde izinli olacakları ve bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.