Milli Eğitim Mevzuatı DYK GÖREVLİ YÖNETİCİ VEYA ÖĞRETMENLERİN MERKEZİ SİSTEM SINAV GÖREVİ ALABİLİR Mİ?

DYK GÖREVLİ YÖNETİCİ VEYA ÖĞRETMENLERİN MERKEZİ SİSTEM SINAV GÖREVİ ALABİLİR Mİ?

SORU-CEVAPKategori: MevzuatDYK GÖREVLİ YÖNETİCİ VEYA ÖĞRETMENLERİN MERKEZİ SİSTEM SINAV GÖREVİ ALABİLİR Mİ?
cafer izmirli sormuş 2 sene önce

cumartesi ve pazar günleri destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmen veya kurs yetkilisi olarak görevli olanların cumartesi veya pazar günleri MTSK Direksiyon Uygulama Sınav Görevlisi olarak görev talebinde bulunup görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında da ders okutanların veya kurs yetkilisi olanların , her iki göreve bağlı ek ders ücreti ve Sınav görevi ücretinden  ayrı ayrı yararlandırılıp yararlandırılamayacakları veya tercihe bağlı olarak MTSK Direksiyon Uygulama Sınav Görevlisi olarak görev yapıp yapamayacakları ile MTSK Direksiyon Uygulama Sınav Görevlisi olarak görev yapanların destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrenciyi mağdur ettiğinden dolayı sorumlu olup olmuyacağı konusunda yardımcı olur musunuz?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Kararın 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.” denilmektedir.
Görüleceği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması yeterli olmaktadır.
Bu itibarla, MTSK Direksiyon Uygulama Sınav Görevi ile  Destekleme ve Yetiştirme Kursu  İSTEĞE BAĞLI olduğu, bu kapsamda farklı iki görev aynı anda yapılamayacağı dikkate alındığında,  sadece bu görevlerden bir tanesi tercih edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.