SORU-CEVAPKategori: MevzuatEk Tazminat Oranı
kossfk sormuş 3 hafta önce

Büro Yönetimi alan şefi olarak görev yapmaktayım.
2020’deki derslerdeki yeni düzenlemeyle bilgisayar ağırlıklı derslerimiz arttı.
Alanda toplam 14 ders var ve 10 ders bilgisayar uygulama dersleridir.
Ders programımda 20 saat bilgisayar dersim bulunmakta ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni kadar bilgisayar laboratuarında ders vermekteyim.
Ek tazminat oranlarına baktığımızda Bilişim Teknolojileri alınında %15, Büro Yönetimi alanında %6 oran uygulanmaktadır.
Artan uygulama ders yükü nedeniyle, Bilişim Teknolojileri alanı gibi %15 orandan faydalanmamız mümkün mü?
Oranda değişim için nasıl bir süreç izlememiz gerekiyor?
Bilgilendirme için şimdiden teşekkür ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 hafta önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152’ıncı maddesinin  “EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI” başlıklı B fıkrasının 2’ıncı maddesinde; “…Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Cumhurbaşkanınca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;

  1. a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,
  2. b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una, (Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
  3. a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40’ına,
  4. b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20’sine” denilmektedir.

Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananların  eğitim ve öğretim tazminatı olan % 15’den yararlanabileceği değerlendirilmektedir.