Milli Eğitim Mevzuatı ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU

ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU

SORU-CEVAPENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU
emre hoca sormuş 2 sene önce

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiMADDE 12-(7) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar;a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana,b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana,c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana,yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilir.Denmektedir.1-Bu maddenin sonunda -yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilir-dendiğine göre bu madde aynı yönetmelikte yer alan atama usullerindenMADDE 6 –(1) b) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama,kısmını mı kapsamaktadır?2-ÖĞRETMENLİKTEN AYRILIP EKPSS SONUCUYLA ,AYNI YÖNETMELİKTE YER ALAN ATAMA USULLERİNDEN MADDE 6 – (1) a) İlk atama KAPSAMINDA BAŞVURACAK OLANLAR İÇİN , DAHA ÖNCE ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞTIKLARI SIRADA BAKANLIKÇA EN SON DÜZENLENEN ATAMA KARARNAMELİRİNDE BELİRTİLEN ALANDAN FARKLI BİR ALANA BAŞVURMALARINDA BİR SAKINCA VAR MIDIR?

2 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olması gerektiği;
Atama işlemi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanlar bakımından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olması gerektiği;
Bu itibarla; engelli öğretmen adayların, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebileceği değerlendirilmektedir.

Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olması gerektiği;
Atama işlemi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanlar bakımından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olması gerektiği;
Bu itibarla; engelli öğretmen adayların, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebileceği değerlendirilmektedir.