Eş durumu

SORU-CEVAPKategori: DiğerEş durumu
Kübra sormuş 12 ay önce

Merhaba, 30 Eylül 2019 tarihinde göreve başladım. 2022 Ağustos ayı eş durumunda 30 Eylül baz alınırsa tayin isteyebilir miyim ?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 12 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  30.09.2022  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp,  kadrolu öğretmenlerin Ağustos ayı aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.