Milli Eğitim Mevzuatı Eş durumu tayininden sonra 2 yıla 1 kademe alınıyor mu?

Eş durumu tayininden sonra 2 yıla 1 kademe alınıyor mu?

SORU-CEVAPKategori: MevzuatEş durumu tayininden sonra 2 yıla 1 kademe alınıyor mu?
z.baldan sormuş 1 sene önce

Merhaba. Kalkınmada öncelikli illerden birinde (Zonguldak) zorunlu hizmet bir okulda(1/4) göreve başladım. 2019 yılında henüz zorunlu hizmetim bitmeden (zorunlu hizmetimin bitiş tarihi 11/09/2020) eş durumu özrüyle kalkınmada öncelikli başka bir ile(Kastamonu) yine zorunlu hizmet bölgesindeki bir okula(2/6) tayin oldum. Bu durumda iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanabilir miyim?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kademe ve kademe ilerlemesi” başlıklı  64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmüne,Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır” hükmüne yer verilmiştir.Bu itibarla,  kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere kapsamında bulunan hizmet bölgesindeki illere aday olarak ilk defa atananların bu illerde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayıldığını, eş durumu olarak atandığınız için zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olmadığınız değerlendirilmekle birlikte,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünün uygulanmasının  mümkün olmadığı değerlendirmektedir.