Milli Eğitim Mevzuatı FP-BTR Formatör öğretmene kulüp ek ders ücreti ödenebilir mi?

FP-BTR Formatör öğretmene kulüp ek ders ücreti ödenebilir mi?

SORU-CEVAPKategori: EkdersFP-BTR Formatör öğretmene kulüp ek ders ücreti ödenebilir mi?
İsmail sormuş 1 sene önce

FP-BTR Formatör olarak görevlendirilen öğretmene kulüp veya sınıf görevi tanımlanması halinde ilgili görevin ek ders ücreti ödenir mi?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında;Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmüne yer verilmiştir.
                Hükümde geçen “Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.” ifadesinden de anlaşılacağı üzere, bilişim teknolojileri rehber öğretmenliği görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen ve bu görevine bağlı olarak ilgi (b) Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan ilgilinin, söz konusu geçici görevi süresince  kulüp ve sınıf öğretmenliği karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.