Milli Eğitim Mevzuatı GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERİN EK DERS ÜCRETİ

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERİN EK DERS ÜCRETİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersGEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERİN EK DERS ÜCRETİ
Nilüfer DEMİR sormuş 2 sene önce

Bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Valilik makamı onayı ile ilçe MEM de geçici görevlendirme ile görevlendirilen müdür yardımcısının yerine dolu kadro olmasına rağmen, başka bir okulda görevli öğretmenin valilik makamı onayı ile görevlendirilmesi durumunda dolu kadroya görevlendirilen öğretmene ödenecek olan ekders ücretinin haftada kaç saat olacağı konusunda tereddüt yaşanmıştır. Konuyla ilgili bilginize ihtiyaç duyulmuştur.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

1 Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir