Milli Eğitim Mevzuatı GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

SORU-CEVAPKategori: EkdersGEÇİCİ GÖREVLENDİRME
iyildiz58 sormuş 2 sene önce

İyi günler. İlkokulda kadrolu müdür yardımcısı iken aynı okulda dolu müdürlük kadrosuna 16. maddenin 2. fıkrasına göre müdür olarak görevlendirildim. Bu durumda haftalık ek ders olarak kaç saat yazmalıyım.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller
madde 10
4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının
haftada 20 saati

madde 16
(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya
valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve
öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile
görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer
görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz
tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek
ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders
görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak
onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar
açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen e k
ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim
kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

toplu sözleşme hükmüne göre ise
Toplu Sözleşme Hükmü
Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti
Madde 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim
görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğe r kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16
ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

bu duruma bakarak ne yapmak gerekir.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

“Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği, bu kapsasa  20 saat ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir