Milli Eğitim Mevzuatı GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

SORU-CEVAPKategori: GörevlendirmeGEÇİCİ GÖREVLENDİRME
Mustafa Öztürk sormuş 1 sene önce

Ben kadrolu müdür yardımcısı olarak kuruma atandım.  kuruma müdür olarak geçici görevlendirme sınıf öğretmeni birini görevlendirmiş ilçe mem geçici görevlendirme yapılırken neye göre yapılıyor belli bir yönetmeliği varmı

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin KARARIN  16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır.
 Bu itibarla, Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak görevlendirme yapılabileceği değerlendirilmektedir