Milli Eğitim Mevzuatı HAMİLELİKTE İDARİ İZİN ve DOĞUM İZNİ

HAMİLELİKTE İDARİ İZİN ve DOĞUM İZNİ

SORU-CEVAPKategori: YönetmelikHAMİLELİKTE İDARİ İZİN ve DOĞUM İZNİ
Hasan Hüseyin sormuş 1 sene önce

Merhaba İyi Günler.
Eşim mayısın ilk haftası hamileliğin 24. haftasına giriyor. Bu zamanda idari izine girsek 32. hafta temmuzun ilk haftasında bitiyor.
32.-37. hafta arası çalışabilir raporu alsak.
Daha sonra 37. haftada doğum iznine ayrılsak olabiliyor mu?
Yoksa idari izine başladık artık hemen ardından doğum iznini de kullanmak zorunda mıyım?
Bir de EK DERS konusunda bilgi almak istiyorum.

Teşekkür Ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Personel Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu  03.03.2021  tarihli ve 21659893 sayıyı yazısında;  “Bu normalleşme sürecinde personelden;
                – Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
                – Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
                – Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,         
idari izinli sayılacaktır.” denilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 ncu maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir”  hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla,  gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması, bu kapsamda ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği,  doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu TABİP RAPORUYLA BELGELEYEN kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya çalışabileceği değerlendirilmektedir.