Milli Eğitim Mevzuatı HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİĞİ

HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİĞİ

SORU-CEVAPKategori: DiğerHİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİĞİ
yavuzf sormuş 2 sene önce

(1702 sayılı kanuna göre )Öğretmen olarak görev yapmakta iken soruşturma sonucunda 1-disiplin yönünden meslekten çıkarılma; 2-idari yönden memur olarak atanma teklifleri getirilmiştir. Bu tekliflerden disiplin yönünden yani meslekten çıkarma cezası verilmeden öğretmenin hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle memur olarak ataması yapılabilir mi? böyle bir atama mevzuatlarda var mıdır? Arz ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

1702 sayılı Kanun ile 4357 sayılı Kanunun disiplin hükümleri 14/03/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet sınıfının değiştirilmesi” başlıklı 58 nci maddesinde; “(1) Öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmî ve özel eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı tespit edilenler diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabilir.
(2) Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yöneticilik görevleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, bu görevlerde en az üç yıl çalışmadan yeniden öğretmenliğe atanamaz. Bunların atamaları üç yılın sonunda zamana bağlı olmaksızın yapılabilir.” Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, 1702 sayılı Kanun 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldığı, öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmî ve özel eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı tespit edilenler diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabileceği değerlendirilmektedir.