Milli Eğitim Mevzuatı İdarecilik sona erer mi?

İdarecilik sona erer mi?

SORU-CEVAPKategori: Görevlendirmeİdarecilik sona erer mi?
hido125125 sormuş 10 ay önce

Bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. İlçe MEM geçici olarak mebbis yöneticisi olarak görevlendirmek istiyor. Toplam 1 yıl görev yapmam durumunda Yönetici Atama Yönetmenliğine göre yöneticiliğim sona erer mi?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Millî eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına Yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinin “Yöneticilik Görevinin Sonlandırılması ve Devamı  Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar” başlıklı 36.maddesinin 1.fıkrasındasin ç bendinde; ”…Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin toplamda bir yılın dolduğu tarihten itibaren sona erer. Hükmü ile 3.fırkasında; “Yöneticilikleri birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre sona erenler, söz konusu görev veya aylıksız iznin bitimini müteakip, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, MEM geçici olarak mebbis yöneticisi  göreve bir yıl sürekli olarak görevlendirmenin yapıldığı ve bir yılın dolduğu tarihten itibaren yöneticilik görevinin sona ereceği değerlendirilmektedir.