SORU-CEVAPKategori: Ekdersİkili Öğretim – Ekders
incecinar sormuş 2 hafta önce

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında 08:30 – 17:00 arasında örgün eğitim faaliyetleri yapılırken 17:30 -22:00 arasında da açık lise eğitimi yapılmaktadır. Aynı gün içerisinde aynı atölye ve dersliklerde 2 farklı türde öğretim yapılıdığı için bu ikili öğretim sayılır mı?  Müdür yardımcıları ikili öğretim faaliyetleri için ödenen 2 saat ekders ücretinden yararlanabilir mi?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 hafta önce

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 7’nci maddesinde; “2006/11350 sayı1ı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.” hükmü yer almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin   Kararın 4’üncü maddesinin (k) bendinde; tam gün tam yıl eğitimin, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi ifade ettiği belirtilmiştir.
Bu itibarla, eğer mesleki ve teknik eğitim, tam gün tam yıl  eğitim yapılan örgün eğitim kurumu ise,  görevli müdür ve müdür başyardımcılarının, görev yaptıkları eğitim kurumunda tam gün tam yıl  eğitim yapıldığı sürelerde bu özelliğe bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmekte olup açık lise  eğitimi ikili öğretim kapsamında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.